Uudiskirjad

Uudiskirja tellimine

Uudiskiri on selle saajaks registreerunule saadetav e-kiri. Uudiskirja vahendusel teavitame saajat uutest toodetest, eripakkumistest ning olulistest toodete ja tarkvaraversioonide muudatustest. Uudiskirja ei saadeta sagedamini kui kord kuus.

Uudiskirja saajaks registreerunu e-posti aadressi kasutatakse ainult tehnonet.ee uudiskirja saatmiseks. Registreerunu andmeid ei anta edasi kolmandatele osapooltele ega kasutata muul viisil.

Uudiskirja saajate hulgast on võimalik lahkuda igal ajal. Vastavad juhised on toodud iga uudiskirja lõpus!Liitu uudiskirjaga:

Nimi:
e-post: