Autoriõigus


Veebilehed tehnonet.ee ning tehnonet.eu ja kõik selle osad kuuluvad Tehnonet Tehnika Oü-le. Veebilehtede sisu, s.h. kaubamärgid, tootenimed, sümbolid, logod jne, on Tehnonet Tehnika Oü või kolmanda isiku omand, mis on kaitstud autoriõiguse seadusega ning teiste intellektuaalset omandit kaitsvate õigusaktidega.

Veebilehtedel tehnonet.ee ning tehnonet.eu sisalduva informatsiooni, s.h. logode, piltide, ikoonide, bannerite jms, aga ka nende esitusviiside kopeerimine, reprodutseerimine, jäljendamine, tsiteerimine, levitamine või salvestamine osaliselt või täielikult ilma Tehnonet Tehnika Oü eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Veebilehtedel avaldatud toodete kasutusjuhendid või muud publikatsioonid on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks ning neid ei ole lubatud kasutada ärilisel eesmärgil või otstarbel, mis on vastuolus hea tavaga. Veebilehtedel avaldatud informatsiooni kasutamiseks palume pöödruda e-posti aadressile info@tehnonet.ee.

Veebilehtele tehnonet.ee või tehnonet.eu juhtivaid hüperlinke võib ilma eelneva kirjaliku loata kasutada juhul, kui link on esitatud teksti kujul, sisaldab selgelt veebilehe nimetust ning viitab veebilehe avalehele, mitte selle muudele osadele. Hüperlink peab avanema uues aknas või uuel kaardil. Veebilehtede või selle osade mähkimine ei ole lubatud ühelgi juhul. Link ei tohi jätta ühelgi juhul ekslikku muljet, et Tehnonet Tehnika Oü on seotud veebilehega, millel link asub, või on selle toetaja.

Viited kolmandate isikute veebilehtedele on toodud üksnes veebilehe külastajale lisainfo pakkumiseks ning kasutusmugavuse suurendamiseks. Tehnonet Tehnika Oü ei saa mõjutada ega kontrollida kolmandate isikute veebilehtedel olevat informatsiooni. Tehnonet Tehnika Oü ei vastuta kolmandate isikute veebilehtdel sisalduva teabe õigsuse eest ega ka nende kättesaadavuse eest.