C68 on paindliku tarkvarakonfiguratsiooniga diagnostikaseade. Baasversioon C68 Retail sisaldab ühe sõidukimargi professionaalsete diagnostikafunktsioonidega programmi ning standardseid OBD-2/EOBD diagnostikatoiminguid. C68 palju enamat, kui lihtsalt OBD-2 tester. Margikohased programmid toetavad praktiliselt kõiki sõiduki elektroonilisi pardasüsteeme ning võimaldavad lugeda ja kustutada veakoode kõigist elektroonilistest süsteemidest, lugeda ja kuvada parameetrite aktuaalväärtusi numbriliselt või graafiku kujul, teostada kohandamisi ja komponentide kontrollteste, nullida hooldevälpasid ning teostada elektriliste pidurite hooldustoiminguid. Margikohane eelpaigaldatav programm on kliendi poolt valitav. Seadme universaalsust lisavad standardsed OBD-2/EOBD diagnostikafunktsioonid, võimaldades OBD-2/EOBD diagnostikat kõigil standardseid kommunikatsiooniprotokolle toetavatel sõidukitel. C68 tarkvara on paindlikult laiendatav vastavalt vajadustele. Programme saab ükshaaval juurde osta.

Margikohaste programmide põhifunktsioonid:

  • Veakoodide lugemine ja kustutamine sõiduki kõigist elektroonilistest pardasüsteemidest;
  • Parameetrite aktuaalväärtuste lugemine ja kuvamine numbriliselt või graafiku kujul;
  • Kohandamised, kontrolltestid;
  • Hooldusvälpade nullimine;
  • EPB hooldusfunktsioonid jne.

Standardsed OBD-2/EOBD põhifunktsioonid:

  • Veakoodide lugemine ja kustutamine OBD-2/EOBD protokolle toetavate sõidukite mootori rikkemälust;
  • Parameetrite aktuaalväärtuste lugemine;
  • Pardadiagnostikasüsteemi kontrolltestide oleku lugemine;
  • Toetatud on kõik standardsed testiprotseduurid;
  • Programm on saadaval ka eestikeelsena (v.a. veakoodide definitsioonid).